Hvor meget skal børn bevæge sig og hvorfor?

En barndom med masser af bevægelse og leg er en god start på livet.

børns motoriske udvikling

Derfor er bevægelse vigtigt for børn

Fysisk aktivitet er forbundet med en lang række fysiske og psykiske sundhedsgevinster hos børn.

Børn som er fysisk aktive, har bedre kondition, mindre fedt i blodet, stærkere knogler og mindre risiko for at udvikle overvægt og forstadier til diabetes. Deres trivsel og mentale sundhed er bedre. De har mere selvtillid, større selvværd og bedre indlæring i skolen.

Børn der føler sig motorisk velfunderet og får positive oplevelser med bevægelse i barndommen, har desuden større sandsynlighed for at deltage i fysiske fritidsaktiviteter som ung og voksen.

Vores oplevelser med bevægelse og leg i barndommen danner fundamentet for vores forhold til bevægelse som ung og voksen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Børn og bevægelse i dagtilbud. Sundhedsstyrelsen, København, 2019.

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år). Viden om sundhed og forebyggelse. Sundhedsstyrelsen, København, 2023.

Hvor meget skal børn bevæge sig?

Den danske sundhedsstyrelse anbefaler følgende om fysisk aktivitet til børn og unge mellem 5 – 17 år.

Børn og unge skal være fysisk aktive mindst 60 minutter hver dag. Den fysiske aktivitet skal være med moderat intensitet, så de bliver let forpustede og mindst tre gange om ugen skal det være med høj intensitet, så de bliver forpustede. Men selv lidt fysisk aktivitet spredt ud over ugen er bedre end ingen fysisk aktivitet. Det er vigtigt, at der er variation i den måde børn og unge bevæger sig på. Det giver mulighed for, at de lærer at bevæge sig på forskellige måder.

Børn og unge skal styrke musklerne mindst tre gange om ugen. Fysisk aktivitet, som styrker musklerne, giver også stærkere knogler og er vigtig for kroppens udvikling. For de yngste børn kan aktiviteterne være lege, hvor der indgår løb, hop, spring og kast. For de ældre børn kan det være øvelser, der styrker de store muskelgrupper (ben, baller, mave, ryg og arme). Det kan både være med brug af kroppens egen vægt eller med lettere vægte. Aktiviteterne, der styrker musklerne, kan være en del af de 60 minutters daglige fysiske aktivitet.

Begræns den tid, børn og unge sidder stille. Den tid, børn og unge bruger på at sidde stille, går fra den tid, det er muligt for dem at være fysisk aktive. De har dog behov for pauser, hvor kroppen er i ro, ligesom stillesiddende aktiviteter kan være nødvendige fx i skolen. Men meget tid, hvor børn og unge sidder stille, for eksempel foran tv eller anden skærm, kan påvirke deres trivsel og sundhed negativt. Det er derfor vigtigt, at der i løbet af dagen skabes variation mellem den tid, børn og unge sidder stille, og den tid, de er fysisk aktive.

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år). Viden om sundhed og forebyggelse. Sundhedsstyrelsen, København, 2023.

Fysisk aktivitet: Intensitetsformer

Almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter
Aktiviteter du hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset intensitet

Moderat intensitet
Gør dig lettere forpustet, men du kan godt tale med andre imens. Eksempler på aktiviteter som har moderat intensitet, er rask gang, cykling eller svømning i roligt tempo.

Høj intensitet
Gør dig forpustet og du har svært ved at føre en samtale. Eksempler på aktiviteter som har høj intensitet, er løb, cykling i kuperet terræn, svømning – interval eller konkurrence.

Hvor mange børn opfylder sundhedsstyrelsens anbefalinger?

Der er to forskellige metoder man kan bruge til at undersøge hvor meget personer bevæger sig. Man kan spørge dem (Subjektiv målemetode) eller man kan udstyre dem med et accelerometer. En form for avanceret skridttæller (Objektiv målemetode).

Den objektive målemetode med accelerometer er den mest retvisende, og i 2018 blev den første danske nationale monitorering af objektivt målt fysisk aktivitetsniveau blandt 11-, 13- og 15-årige gennemført.

Der er desværre endnu ikke gennemført lignede nationale undersøgelser blandt de 5-10-årige og 16-17-årige.

Resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen fandt flere interessante og tankevækkende resultater.

 

  • De 11-15-årige var fysisk aktive 48 minutter om dagen (moderat til høj intensitet)
  • Kun 26 % var fysisk aktiv mindst 60 minutter dagligt ved moderat til høj intensitet.
  • Kun 13 % var fysisk aktiv med høj intensitet mindst 3 gange om ugen af mindst 30 minutters varighed.
  • Drenge var generelt mere fysisk aktive end piger. Blandt drengene var det 33 %, som var fysisk aktiv mindst 60 minutter dagligt ved moderat til høj intensitet, mens det kun var 19 % af pigerne.
  • Aktivitetsniveauet faldt i weekenden. I hverdagene var det 32 %, som var fysisk aktiv mindst 60 minutter dagligt ved moderat til høj intensitet, mens det kun var 17 % i weekenden.
  • Aktivitetsniveauet faldt med alderen. Blandt de 11-årige var det 34 %, som var fysisk aktiv mindst 60 minutter dagligt ved moderat til høj intensitet, mens det var 24 % af de 13-årige og kun 10 % af de 15-årige.

Kilde: Toftager M, Brønd JC. Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige: National monitorering med objektive målinger. København: Sundhedsstyrelsen, 2019

Eksperternes vurdering af resultaterne

I juni 2022 udkom en netværksgruppe med repræsentanter fra i alt ti organisationer med ekspertise i fysisk aktivitet for børn og unge med Active Healthy Kids rapporten. Rapporten bedømmer på baggrund af resultaterne fra førnævnte undersøgelse, det fysiske aktivitetsniveau hos danske børn og unge til karakteren D på en skala fra A+ til F (A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, E+, E, E-, F).

Rapportens formål er at inspirere til øget indsats og aktivt samarbejde mellem offentlige, private og civile aktører. Den indeholder en række anbefalinger til handling samt forslag til, hvordan man fortsat styrker vidensopbygning og monitorering af børn og unges fysiske aktivitet i Danmark.

Opråb til politisk og organisatorisk handling er nødvendigt og vigtigt, ingen tvivl om det. Men vi forældre kan også selv gøre en kæmpe forskel. Og vi kan gøre det allerede i dag!

Kilde: Christiansen LB, Toftager M, Kristensen PL, et al. ACTIVE HEALTHY KIDS – DANMARK 2022. Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), UC SYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Syddansk Universitet, 2022

Hvordan hjælper jeg mit barn til at være fysisk aktiv?

Børn kommer til verden med den samme iboende motivation og glæde ved bevægelse og leg som generationerne før dem. Vores opgave som forældre er at forsøge, at hjælpe vores børn med at bevare den gennem barndommen og ungdommen. Det er ikke en nem opgave, for verden omkring os er markant anderledes end for 40 år siden.

Aldrig før har det været sjovere og nemmere at være fysisk inaktiv. Det gælder både for børn og voksne.

Det er derfor endnu vigtigere nu end tidligere, at vi forældre er bevidste om, at vores børn får opbygget et godt forhold til bevægelse. Særligt i perioden frem mod puberteten, kan vi gøre en kæmpe forskel, ved at være opmærksomme på tre områder.

Tre vigtige fokusområder for forældre:

Barnets motoriske udvikling. Hjælp dit barn med at opbygge et godt motoriske fundament, som giver det lyst- og mod på at bevæge sig. Både i skolegården og senere i livet som ung og voksen.

 

Bevægelseskultur i hjemmet. Vær en rollemodel for dit barn. Forældres, holdninger, overbevisninger, egen adfærd og støtte til deres barn har stor indflydelse på barnets holdninger og adfærd til fysisk aktivitet.

 

Gode oplevelser med bevægelse. Giv dit barn morsomme og mindeværdige oplevelser med fysisk aktivitet. Jo flere positive oplevelser med fysisk aktivitet i barndommen, jo større sandsynlighed for at barnet vil finde glæde ved fysisk aktivitet senere i livet som ung og voksen.

Mission Let’s Go Heroes

Let’s Go Heroes er udviklet af familiefædrene og bevægelsesnørderne, Michael Bertelsen, Fysioterapeut og Ph.d. i Sundhedsvidenskab, og Thomas Iburg, Illustrator og tidligere Danmarksmester og Nordiskmester i Judo.

Sammen vil de gøre det nemt at igangsætte alsidige, morsomme og mindeværdige bevægelseslege for børn mellem 4 og 8 år. Bevægelseslege som kan skabe en bevægelsesglæde der rækker ind i ungdommen og voksenlivet.

Let’s Go Heroes er bevægelse i børnehøjde!

TILMELD NYHEDSBREV

Som medlem af nyhedsbrevet, kan du lære mere om Let’s Go Heroes og få tips og tricks til sjove aktiviteter for børnefamilien.

Du vil også kunne modtage særtilbud eller invitationer til at teste nye Let’s Go Heroes-produkter.